ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT  ΑΒΕΕ

ΕΣΩΤΕΡ. ΓΩΝΙΑ ΜΑΓΝ/ΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ

ΕΣΩΤΕΡ. ΓΩΝΙΑ ΜΑΓΝ/ΚΗΣ ΡΑΓΑΣ ΟΡΟΦΗΣ
Product Number Colour Τιμή
21350 Black
21820 White