ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT  ΑΒΕΕ

Οροφής

Οροφής

Σε αυτή την κατηγορία θα βρείτε φωτιστικά LED επιφανειακής τοποθέτησης σε οροφή, όπως κυλινδρικά φωτιστικά οροφής γενικής διάχυσης ή σποτ, γραμμικά φωτιστικά, πλαφονιέρες κ.ά.