ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT  ΑΒΕΕ

Λαμπτήρες LED

Λαμπτήρες LED

Λαμπτήρες LED υψηλής απόδοσης με ενσωματωμένο LED COB πάνω σε ψύχτρα, κατάλληλοι για αντικατάσταση σε φωτιστικά που χρησιμοποιούν λαμτπήρες παλαιάς τεχνολογίας MR16 και R111.