Προφίλ Εταιρείας

Η INTERLIGHT ABEE είναι μια σύγχρονη και άρτια οργανωμένη εταιρεία κατασκευής και εμπορίας φωτιστικών, με παρουσία στο χώρο 60 χρόνια εκ των οποίων τα τελευταία 25 έχει εξειδικευτεί στον επαγγελματικό φωτισμό. Η παραγωγή μας είναι στο μεγαλύτερο ποσοστό αυτόνομη, με αποτέλεσμα αφενός την ποιοτική παραγωγική διαδικασία σύμφωνα με τις κοινοτικές οδηγίες και προδιαγραφές, αφετέρου την ταχύτερη παράδοση προϊόντων.

Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας έχει επικεντρωθεί στην παραγωγή καινοτόμων φωτιστικών LED χρησιμοποιώντας την τελευταία λέξη της τεχνολογίας. Τα φωτιστικά μας κατασκευάζονται με γνώμονα την υψηλή απόδοση και την αξιοπιστία και είναι κατάλληλα για πλήθος εφαρμογών σε επαγγελματικούς και βιομηχανικούς χώρους προσφέροντας:

  • Σημαντική μείωση κόστους λειτουργίας
  • Μηδενικό κόστος συντήρησης
  • Βελτίωση ποιότητας φωτισμού για ένα ασφαλές περιβάλλον εργασίας