ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT  ΑΒΕΕ

ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΣ 3ΦΑΣΙΚΗ ΡΑΓΑ

ΡΕΥΜΑΤΟΦΟΡΟΣ 3ΦΑΣΙΚΗ ΡΑΓΑ
Τριφασική ράγα 4 Καλωδίων
Υλικό: Αλουμίνιο
 
Product Number Μήκος Colour Τιμή
20655 1m White
20657 1m Black
20656 2m White
20658 2m Black
21321 3m White
20484 3m Black