ΕΝΑΛΙΟΝ ΙΧΘΥΑΓΟΡΑ

Posted by drakonakis 01/12/2020 0 Comment(s) Projects,

Για το νέο φωτισμό του υπερσύγχρονου ιχθυοπωλείου Ενάλιον στην Κεντιρκή Λαχαναγορά Αθηνών χρησιμοποιήθηκαν χωνευτά φωτιστικά Subra235 για το γενικό φωτισμό και σποτ ράγας Rivas-75 με ρυθμιζόμενη δέσμη για τον τοπικό φωτισμό των πορϊόντων.