ΔΡΑΚΩΝΑΚΗΣ INTERLIGHT  ΑΒΕΕ

ΜΑΓΝ/KH ΡΑΓΑ 48V ΧΩΝΕΥΤΗ TRIMLESS

ΜΑΓΝ/KH ΡΑΓΑ 48V ΧΩΝΕΥΤΗ TRIMLESS

Μαγνητική ράγα 48V χωνευτή trimless μήκους 3m.

 

100W

 

 

 

 

Product Number Μήκος Colour Τιμή
21345 3m Black