Lighting Expressions


meletes

ΓΙΑΤΙ ΜΕΛΕΤΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ;

Σίγουρα η τεράστια εμπειρία μας σε έργα και κατασκευές που σχετίζονται με τον επαγγελματικό φωτισμό, μας δίνει τη δυνατότητα να μπορούμε να κάνουμε εκτιμήσεις και να σας προτείνουμε λύσεις, ακόμη και προφορικά.

Αν θέλουμε όμως να είμαστε απόλυτα ακριβείς στον καταλληλότερο τύπο και ποσότητα φωτιστικών που απαιτούνται, άρα και στο τελικό κόστος, είναι σημαντικό να γίνει αναλυτική μελέτη φωτισμού.

Γιατί, είναι γεγονός ότι ο σωστός φωτισμός ενός εσωτερικού ή εξωτερικού χώρου είναι πολυπαραγοντικό ζήτημα και η βέλτιστη λύση πρέπει να βρίσκει τη χρυσή τομή μεταξύ δύο βασικών μεταβλητών: α) επαρκής φωτισμός αναλόγως της προβλεπόμενης χρήσης και β) οικονομίας (χαμηλό κόστος όχι μόνο για την αγορά των φωτιστικών, αλλά και για την κατανάλωση ενέργειας κατά τη διάρκεια της λειτουργίας τους). Ειδικά η εξοικονόμηση της ενέργειας, είναι ένα θέμα που όχι μόνο ανακουφίζει το πορτοφόλι μας, αλλά είναι πλέον καθοριστικός παράγοντας εάν θέλουμε να δρούμε σαν κοινωνία υπό όρους βιώσιμης ανάπτυξης και φιλικά προς το περιβάλλον.

Στοιχεία όπως, η γεωμετρία του χώρου, οι χρωματισμοί και τα υλικά των επιφανειών, το ύψος και ο τύπος της οροφής (αν μιλάμε για εσωτερικούς χώρους) και πλήθος άλλων δεδομένων, καθορίζουν το είδος, τον αριθμό και την ακριβή θέση τοποθέτησης των φωτιστικών που θα κριθούν κατάλληλα για να φωτιστεί με επάρκεια ο χώρος, ώστε οι προβλεπόμενες σε αυτόν χρήσεις να επιτελούνται με το καλύτερο αποτέλεσμα, τόσο από άποψη λειτουργική, όσο και αισθητική - ψυχολογική.

Τέτοιες μελέτες, σύμφωνα με όλους τους κανόνες της φωτοτεχνίας και με βάση τα διατιθέμενα στοιχεία για τον υπό μελέτη χώρο, παρά το γεγονός ότι απαιτούν αρκετές εργατοώρες δουλειάς από εξειδικευμένο προσωπικό, η INTERLIGHT τις εκπονεί και τις παραδίδει σε έντυπη ή και ηλεκτρονική μορφή, μαζί με τη σχετική οικονομική προσφορά για την προμήθεια των προϊόντων φωτισμού που η μελέτη υποδεικνύει.

Δείτε πιο κάτω δείγματα τέτοιων μελετών.


ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

meleti

meleti

meleti

 


ΔΕΙΓΜΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ

meleti

meleti

meleti

meleti

meleti

 

 

ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΑ

 


ΦΩΣΤο φως είναι ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Τα βασικά χαρακτηριστικά του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι : το

μήκος κύματος, η συχνότητα και η ταχύτητα μετάδοσης (c για μετάδοση στο κενό).

Το ανθρώπινο μάτι έχει μεγάλη ευαισθησία στη φωτεινή ακτινοβολία. Γενικά οι άνθρωποι είμαστε ευαίσθητοι σε μήκη κύματος 315nm έως 850nm. Όταν μεταβάλλεται το μήκος κύματος της ακτινοβολίας, αυτό γίνεται πολύ απλά αντιληπτό στο ανθρώπινο μάτι, με αλλαγή του χρώματος .

Η ακολουθία του ορατού φάσματος είναι: ιώδες-κυανό-τουρκουάζ-πράσινο-κίτρινο-πορτοκαλόχρουν-ερυθρό.

 

 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΕΓΕΘΗ

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΡΟΗ Φ


Είναι το σύνολο της ορατής ακτινοβολίας που προέρχεται από μία πηγή φωτός και γίνεται αντιληπτή από το ανθρώπινο μάτι.

Η μονάδα μέτρησης είναι το lumen (lm).

 

 

 

 

ΦΩΤΕΙΝΗ ΕΝΤΑΣΗ I

 

Είναι η ορατή φωτεινή ροή που εκπέμπεται προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση.

Άρα, λέμε ότι είναι ο λόγος της εξερχόμενης ροής dΦ φωτεινής πηγής διαμέσου κοίλου κώνου απειροελάχιστου ανοίγματος προς την τιμή της στερεάς γωνίας από την οποία διέρχεται η ροή.

I=dφ/dω . Η μονάδα μέτρησης είναι το candela (cd).

 

 

ΕΝΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ Ε


 

 

 

Είναι ο λόγος της φωτεινής ροής την οποία δέχεται κάποια επιφάνεια προς το εμβαδόν της επιφάνειας αυτής.

Η μονάδα μέτρησης είναι το lux.

 

 

 

 

ΛΑΜΠΡΟΤΗΤΑ L


Είναι το βασικότερο μέγεθος της φωτοτεχνίας γιατί προκαλεί στο ανθρώπινο μάτι το αίσθημα της φωτεινότητας των διαφόρων αντικειμένων τα οποία διακρίνονται από την λαμπρότητα την οποία ακτινοβολούν.

Η μονάδα μέτρησης είναι το cd ανά τετραγωνικό μέτρο.

 ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Η φωτεινή απόδοση μας δίνει ποιο ποσοστό του ηλεκτρικού ρεύματος που δαπανάμε μετατρέπεται σε φως.

Η μονάδα μέτρησης είναι το lumen/watt.ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΣ

Η θερμοκρασία χρώματος μίας πηγής φωτός δίνεται στην γραφική απεικόνιση της καμπύλης planckian.

Μονάδα μέτρησης είναι το Kelvin.ΦΩΤΙΣΤΙΚΗ ΑΠΟΔΟΣΗ

Είναι μία σημαντική παράμετρος για κάθε φωτιστικό.

Υπολογίζεται ως το πηλίκο της φωτεινής ροής που εκπέμπει το φωτιστικό προς την φωτεινή ροή του λαμπτήρα που υπάρχει στο φωτιστικό.

 

 

ΦΑΙΝΟΜΕΝΟ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ-ΕΙΔΗ ΑΝΑΚΛΑΣΕΩΝ


Η φωτεινή ακτινοβολία δεν διασχίζει ανεμπόδιστα την ύλη.

Εξάλλου , η ελεύθερη διάδοση του φωτός γίνεται μόνο στο κενό. Επομένως , μόλις το φως προσπίπτει σε μία οποιαδήποτε επιφάνεια, ένα μέρος της συνολικής προσπίπτουσας φωτεινής ροής θα ανακλαστεί . ( ορίζεται ο συντελεστής ανάκλασης ρ για κάθε επιφάνεια )

Μπορούμε να έχουμε τα εξής είδη ανάκλασης :

1- Κανονική ανάκλαση

2- Διαχέουσα ανάκλαση

3- Ημιδιαχέουσα ανάκλαση

4- Μικτή ανάκλαση

Για κάθε βαμμένη επιφάνεια και ανάλογα με το υλικό της , ορίζουμε και τα αντίστοιχα ποσοστά ανάκλασης (όλα τα μεγέθη επί τις εκατό )

 

 

 

 

 

 

Επίσης τα ποσοστά ανάκλασης είναι για την οροφή max=85%, για τους τοίχους max=50%, και για το πάτωμα max=30%.

 

 

 

 


ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΑΝΑΚΛΑΣΗΣ ΧΡΩΜΑΤΩΝ

 

ΦΩΤΟΜΕΤΡΙΚΕΣ ΚΑΜΠΥΛΕΣ

Οι φωτομετρικές καμπύλες εμφανίζονται σε δύο κάθετα επίπεδα που περνάνε από το οπτικό κέντρο του φωτιστικού. Καθώς οι φωτεινές πηγές εκπέμπουν προς όλες τις κατευθύνσεις , εμείς παίρνουμε την τομή σε διάφορα επίπεδα οπότε φτάνουμε στις φωτομετρικές καμπύλες. Ουσιαστικά , η φωτομετρική καμπύλη θα δώσει τη διανομή της φωτεινής έντασης στις διάφορες κατευθύνσεις γύρω από την πηγή.


ΕΠΙΠΕΔΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Isolux

Τα σημεία του επιπέδου ίσης έντασης φωτισμού καλούνται καμπύλες ISOLUX και είναι προφανώς κύκλοι για αξονικά συμμετρικές πηγές.ΟΡΘΟΓΩΝΙΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Τα ορθογώνια διαγράμματα φωτισμού ή οι καμπύλες φωτισμού δαπέδου σχεδιάζονται με οριζόντιο άξονα την απόσταση των σημείων από ένα σημείο αναφοράς που είναι προβολή του φωτιστικού στο οριζόντιο επίπεδο και κατακόρυφο άξονα τις τιμές εντάσεως φωτισμού.

 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Χρησιμοποιείται η μέθοδος υπολογισμού κατά CIE . Αρχικά υπολογίζεται ο δείκτης χώρουK=a*b/ { hu * (a+b) }Όπου a=μήκος χώρου , b=πλάτος χώρου , hu=ύψος μεταξύ φωτιστικού και επιπέδου εργασίας .Υπολογίζοντας το K μπορούμε να βρούμε τον συντελεστή χρησιμοποίησης U από τους πίνακες.

 

Η φωτεινή ροή υπολογίζεται :F=E*A/U*PΌπου E=ο φωτισμός επιφανείας που απαιτείται ανάλογα με την χρήση του χώρου , A= εμβαδόν της επιφάνειας που θα φωτιστεί , U=συντελεστής χρησιμοποίησης και P=γινόμενο των συντελεστών συντήρησης που οφείλονται στη ρύπανση των φωτιστικών και τη γήρανση των λαμπτήρων.

Για να βρούμε τον αριθμό των φωτιστικών που θα εγκατασταθούν N=F/f όπου f η συνολική φωτεινή ροή του κάθε φωτιστικού.

 

 

ΦΩΤΙΣΜΟΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ


Στον εξωτερικό φωτισμό ισχύουν οι ίδιες θεμελιώδεις αρχές φωτισμού, αλλά κατά την

εφαρμογή τους θα προκύψουν αρκετές διαφορές.

Οι αιτίες αυτών των διαφορών είναι οι εξής:

1. Δεν μπορούμε να πάρουμε μία συνολική συνιστώσα ανακλάσεως, διότι ο εξωτερικός χώρος είναι απεριόριστος.

2. Ο οριζόντιος φωτισμός είναι αυτός που πάντοτε έχει την μεγαλύτερη σημασία, αλλά ο κατακόρυφος και ο πλάγιος φωτισμός είναι αρκετά συχνά πιο σημαντικοί.

3. Κυρίως όταν φωτίσουμε κάποιες αθλητικές εγκαταστάσεις, τα προς θέα αντικείμενα είναι κινητά.

4. Τα επίπεδα φωτισμού για εξωτερικές σκηνές είναι πιο χαμηλά από εσωτερικές, καθώς τα φωτιζόμενα αντικείμενα είναι γενικά πολύ μεγαλύτερα.